Esperanto | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
La antaŭa diskuto provis...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Podsumowując, ...
Por resumi…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
W podsumowaniu, ...
En resumo,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
W sumie...
Entute...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ogólnie...
Ĝenerale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Widzimy więc, że...
Ni povas vidi, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Entute...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Används för att erkänna lånade idéer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara