Rumänska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Samengevat ...
Însumând totul...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Samenvattend ...
Rezumând,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Al met al ...
Per ansamblu...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Over het geheel ...
În mare...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Används för att dra en definitiv slutsats
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Används för att erkänna lånade idéer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara