Arabiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Samengevat ...
لتلخيص ما سبق...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Samenvattend ...
إجمالاً، ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Al met al ...
إجمالا...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Over het geheel ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alles wijst erop dat ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Over het geheel genomen ...
في نهاية الأمر...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Används för att dra en definitiv slutsats
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Används för att erkänna lånade idéer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara