Hindi | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
संक्षेप में...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
हम यह देख सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
... के अनुसार
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara