Thailändska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
สรุปทั้งหมด...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
โดยสรุป...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
ทั้งหมด...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
โดยภาพรวมแล้ว...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
โดยสมดุลแล้ว...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara