Hindi | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
संक्षेप में...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
हम यह देख सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
... के अनुसार
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara