Grekiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
Εν περιλήψει,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
Εν ολίγοις,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
Εν συντομία,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
Σε γενικές γραμμές,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
Συνοπτικά...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara