Arabiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
لتلخيص ما سبق...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
إجمالاً، ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
إجمالا...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
نستطيع أن نرى أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
في نهاية الأمر...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara