Rumänska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Riassumendo...
Însumând totul...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Concludendo...
Rezumând,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Complessivamente...
Per ansamblu...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
In generale...
În mare...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ci porta a concludere che...
...ne duce la concluzia că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Siamo dunque portati a credere che...
Putem observa prin urmare că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tirando le somme...
Pentru a restabili echilibrul...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Används för att dra en definitiv slutsats
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Används för att erkänna lånade idéer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara