Grekiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Riassumendo...
Εν περιλήψει,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Concludendo...
Εν ολίγοις,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Complessivamente...
Εν συντομία,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
In generale...
Σε γενικές γραμμές,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ci porta a concludere che...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Siamo dunque portati a credere che...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tirando le somme...
Συνοπτικά...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Används för att dra en definitiv slutsats
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Används för att erkänna lånade idéer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara