Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Riassumendo...
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Concludendo...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Complessivamente...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
In generale...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ci porta a concludere che...
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Siamo dunque portati a credere che...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tirando le somme...
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara