Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
संक्षेप में...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara