Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
संक्षेप में...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
हम यह देख सकते हैं कि...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
... के अनुसार
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara