Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
... से यह नतीजा निकलता है कि...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
संक्षेप में...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
हम यह देख सकते हैं कि...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
... के अनुसार
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara