Italienska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
संक्षेप में...
Riassumendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Concludendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Complessivamente...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
In generale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
.... ci porta a concludere che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
हम यह देख सकते हैं कि...
Siamo dunque portati a credere che...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
... के अनुसार
Tirando le somme...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att dra en definitiv slutsats
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Används för att erkänna lånade idéer
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara