Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
संक्षेप में...
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
हम यह देख सकते हैं कि...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
... के अनुसार
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara