Ungerska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
Összefoglalva, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
Összefoglalva ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
Összességében ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
Egészében véve ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
Láthatjuk, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
Összevetve...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara