Turkiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
Özetlemek gerekirse ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
Kısacası ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
Sonuç olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
Genel olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
... bizi ... sonucuna götürür.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara