Arabiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
لتلخيص ما سبق...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
إجمالاً، ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
إجمالا...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
نستطيع أن نرى أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
في نهاية الأمر...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara