Ungerska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Yhteenvetona...
Összefoglalva, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Yhteenvetona...
Összefoglalva ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Kaiken kaikkiaan
Összességében ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Yleisesti ottaen
Egészében véve ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Näemme siis, että...
Láthatjuk, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Kaiken kaikkiaan
Összevetve...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Används för att erkänna lånade idéer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara