Thailändska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
สรุปทั้งหมด...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
โดยสรุป...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
ทั้งหมด...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
โดยภาพรวมแล้ว...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
โดยสมดุลแล้ว...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara