Grekiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
Εν περιλήψει,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
Εν ολίγοις,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
Εν συντομία,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
Σε γενικές γραμμές,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
Συνοπτικά...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara