Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara