Turkiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Özetlemek gerekirse ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
Kısacası ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Sonuç olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
Genel olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... bizi ... sonucuna götürür.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Daha sonra görebiliriz ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara