Thailändska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
สรุปทั้งหมด...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
โดยสรุป...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
ทั้งหมด...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
โดยภาพรวมแล้ว...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
โดยสมดุลแล้ว...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara