Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara