Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara