Esperanto | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Ni komencis ĉi paperon kun...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
La antaŭa diskuto provis...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Por resumi…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
En resumo,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Entute...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
Ĝenerale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Ni povas vidi, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Entute...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara