Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara