Turkiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Til at opsummere...
Özetlemek gerekirse ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Summarisk,...
Kısacası ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Alt i alt...
Sonuç olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I det store og hele...
Genel olarak ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...fører os til den konklusion at...
... bizi ... sonucuna götürür.
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan derefter se at...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alt dette peger på det faktum at...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ligevægtigt...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Används för att erkänna lånade idéer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara