Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Til at opsummere...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Summarisk,...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Alt i alt...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I det store og hele...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...fører os til den konklusion at...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan derefter se at...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alt dette peger på det faktum at...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ligevægtigt...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara