Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotesen blev testet med data dækning...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Til at opsummere...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Summarisk,...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Alt i alt...
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I det store og hele...
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan derefter se at...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alt dette peger på det faktum at...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ligevægtigt...
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara