Finska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Til at opsummere...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Summarisk,...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Alt i alt...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I det store og hele...
Yleisesti ottaen
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan derefter se at...
Näemme siis, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alt dette peger på det faktum at...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ligevægtigt...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Används för att dra en definitiv slutsats
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Används för att erkänna lånade idéer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara