Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
لتلخيص ما سبق...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
إجمالاً، ...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
إجمالا...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
نستطيع أن نرى أنّ...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
في نهاية الأمر...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara