Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
لتلخيص ما سبق...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
إجمالاً، ...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
إجمالا...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
نستطيع أن نرى أنّ...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
في نهاية الأمر...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara