Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
لتلخيص ما سبق...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
إجمالاً، ...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
إجمالا...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
نستطيع أن نرى أنّ...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
في نهاية الأمر...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara