Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
لتلخيص ما سبق...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
إجمالاً، ...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
إجمالا...
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
نستطيع أن نرى أنّ...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
في نهاية الأمر...
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara