Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
لتلخيص ما سبق...
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
إجمالاً، ...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
إجمالا...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
في نهاية الأمر...
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara