bab.la Fraser - Akademiker

Fraserna för akademiskt skrivande har översättningar av vanliga fraser som används i essäer och artiklar. Välj en kategori och se exempel för hur du kan citera, jämföra frågor eller avsluta din akademiska essä på olika språk.

Frasboken för akademiskt skrivande är en guide att hjälpa dig med hur man skriver de vanligaste fraser som används i uppsats, examensarbete och forskning papper skriftligt. Kategorin är indelad i sektioner med översättningar av fraser som normalt används i olika delar av en akademisk uppsats.

Att skriva en akademisk uppsats är aldrig lätt, inte ens på ens eget språk. Att då skriva på ett främmande språk tar utmaningen till en helt annan nivå! Akademiskt skrivande inbegriper många fasta strukturer och uttryck som nog också återfinns på ditt modersmål. Du är så van vid dem att du inte märker dem och ändå förväntar du dig att se dem i en akademisk uppsats eller publikation.

Dessa fasta uttryck är inte särskilt flexibla - även om det vore grammatiskt korrekt att skriva dem på ett annat sätt, så skulle det ändå låta onaturligt. För att undvika det har vi sammanställt och översatt de vanligaste och mest användbara meningarna som du kan behöva när du skriver på en akademisk text.

Till exempel delen Innehållsförteckning erbjuder översättningar av vanliga rubriker. Avsnittet Förkortningar presenterar de vanligaste kortformerna och akronymerna. Andra avsnitt hjälper dig att besvara frågor som: korrekt referens för ett diagram? Vad är den korrekta formuleringen för ett kontrasterande argument? Hur definieras termer korrekt? Detta är exempel på vad människor behöver hjälp med när de skriver uppsatser på ett annat språk. En beskrivning följer med varje fras för att hjälpa dig välja rätt fras för ditt sammanhang.

Att stå ut ur mängden är nyckeln till de där extra pluspoängen. Du bör hålla i åtanke att din lärare kommer att rätta hundratals uppsatser som liknar din - så det ligger i ditt eget intresse att din text håller läsarens intresse uppe! Hellre än att skriva i en platt ton och med klichéartade meningar i inledningen, ta en titt på våra meningsförslag nedan. De skänker dynamik till texten och sätter en rytm som hjälper läsaren följa dina tankegångar och förbli fokuserad. Ju trevligare din akademiska uppsats är att läsa, desto större är chansen att du får ett högt betyg!

Vi är alla medvetna om vikten av att skriva en slagkraftig sammanfattning, men ändå är den sita biten alltid den svåraste - speciellt när vi är ivriga att avsluta uppsatsen vi jobbar på. Tack vare vår sammanfattningssektion får du inte bara inspiration till hur du kan avsluta din uppsats på ett elegant vis, utan också hjälp med hur du kan undvika att lämna ett negativt intryck hos din läsare till följd av onaturliga meningar eller konstiga ordval.

Citeringar är också en typisk fallgrop som gör att studenter tappar poäng i onödan. Men även om det är en långtråkig uppgift att formattera citat, så är det inget som är komplicerat. Det hela är väldigt logiskt om du bara vet vad det är för typ av text du citerar eller hänvisar till. Det finns förstås många olika sådana texttyper, men vi har här samlat de viktigaste och vanligaste för dig att använda som mall.

Förkortningar kan vara väldigt tidssparande. Även om du i många fall tillåts hitta på dina egna, beroende på vilka ord du använder allra oftast, så finns det etablerade förkortningar som du måste förhålla dig till och som inte tillåter din fantasi att flyga fritt. Det är mycket klokare att hålla sig till dessa.

Vi önskar dig lycka till med dina akademiska uppsatser eller forskning papper!