Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas