Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas