Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas