Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas