Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas