Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas