Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas