Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas