Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas