Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas