Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Elnök és ügyvezető igazgató
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Vezérigazgató
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing igazgató
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
Kereskedelmi igazgató
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Ügyfélszolgálati menedzser
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Személyzeti Igazgató
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Irodaigazgató
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
Vállalati titkár/titkárnő
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
Főkönyvelő
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
Műszaki Igazgató
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Termelési Igazgató
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas